Wat leiders kunnen leren van bijen en bloemen
bijen en bloemen.jpg

“Bijen maken bloemen mooier”.  Dat was de titel van een artikel van Lotte Steens in de Standaard. Het artikel geeft een inkijk in een experiment met twee velden planten. De bestuiving van een veld werd overgelaten aan bijen. Een ander veld werd bestoven met zweefvliegtuigen. Wat bleek?

Na een aantal generaties begonnen de planten van elkaar te verschillen. De bloemen die door bijen bestoven werden, werden groter, mooier en geuriger. Generatie na generatie versterkten de planten de eigenschappen die bijen appreciëren. Daartegenover staken de planten die bestoven werden door de zweefvliegtuigen schraal af. Die waren niet alleen kleiner, sommige bloemstructuren degenereerden. Door de genetische verarming bleken ze veel vatbaarder voor ziekten.

Wat is de relatie met coaching en leiderschap?

Technologie kan nooit oprechte aandacht vervangen. Niet alleen planten maar ook mensen verpieteren zonder belangstelling en een waarderende blik. Mensen bloeien op als ze oprechte aandacht krijgen. Wat doet het als een leidinggevende zegt: ik heb een uitdagende taak voor jou. Het is buiten je comfortzone en het zal niet gemakkelijk zijn maar ik vertrouw erop dat je dit kan. Ik geloof in jou en ik hoop dat jij dit op jou wil nemen.

Wat is het effect?  Je wil het waarmaken. Je wil het vertrouwen waard zijn. Mensen vertrouwen maakt hen betrouwbaar. In tijden van vluchtige communicatie, een overvloed aan online trainingen en managementtools, is er meer dan ooit nood aan mensen die de vaardigheid van de oprechte dialoog beheersen. Dat vraagt aandacht kunnen vrijmaken, de ander laten uitspreken, niet meteen met je eigen oplossing er door heen fietsen. Het vermogen om in de diepte te kunnen luisteren. Maar ook het lef hebben om de ander te onderbreken in zijn denkproces en hem op een ander spoor te zetten. Een goede coach is een liefdevolle pitbull. Die je als het ware in je nekvel pakt en je blik opent voor nieuwe perspectieven. Want mensen komen niet naar een coach om gelijk te krijgen. Ze willen gehoord en vervolgens uitgedaagd worden. 

In onze opleidingen besteden we veel aandacht aan het vermogen om echt contact te maken en op een dieper niveau naar iemand te luisteren. Met belangstelling vragen stellen opent de ander zijn blik. Het is verbazingwekkend wat mensen bereid zijn om te delen als ze maar voelen dat er oprecht geluisterd wordt. Er ontstaat verbondenheid in de groep. Waardoor je later ook verder met elkaar komt als het spannend wordt en moeilijke zaken moeten besproken worden.

Wil je graag meer connectie maken? Als leidinggevende vergroot dit je impact en versterkt het de veerkracht in je team. Weet jij wat jouw medewerkers écht bezig houdt? Vraag het eens. En laat je verrassen door het antwoord. Deel je gedachten, we leren van elkaar.

Als je collega’s of netwerk interesse hebben, deel het. Ze zullen jou dankbaar zijn en wij ook.

 

Anja Moortgat

 

Anja MoortgatComment
Ben jij een vitale leider?
comfortzones gesneden.png

Hoge werkdruk.., voortdurende verandering.., onzekerheid.., steeds meer doen met minder middelen en mensen... Herkenbaar? Het geeft energie maar ook de nodige spanningen. Dat vraagt om vitaliteit. En vitaliteit is voor mjj een speerpunt. In alles wat ik doe komt dat woord terug.  

Vitaliteit volgens de letterlijke betekenis is de mate waarin iemand krachtig en energiek is. Het staat voor mij voor levenskracht, goesting en lust. Dat je over voldoende energie beschikt om wendbaar te zijn, initiatieven te nemen en terug te veren na tegenslag. Het begrip is op zowel mensen als bedrijven van toepassing.

Als leider sta je voor de uitdaging om te zorgen dat het bedrijf voorop blijft. En dat je jouw team meekrijgt. Wanneer je over voldoende vitaliteit beschikt, durf je uitdagingen aangaan en nieuwe routes uitproberen. In plaats van je adem in te houden en overspoeld te worden door angstscenario’s zie je kansen, nieuwe mogelijkheden en word je creatief denken gestimuleerd.  Hoe zorg je ervoor dat je team vitaal blijft? Dat je mensen uitdagingen aangaan? Hoe krijg je vertrouwen, commitment en betrokkenheid? Wat kan jij doen om een veerkrachtig team te creëren? En, wat heb jij nodig om de rol van de vitale leider te pakken? Vragen waarmee ik met mijn klanten in de opleiding ‘Vitaal leiderschap’ aan de slag ga.

Het antwoord hierop is een combinatie van veiligheid en uitdaging. Als leider moet je zorgen dat je mensen zich veilig voelen, dat je transparant bent en dat je vertrouwen schept. Je medewerkers mogen fouten maken en worden niet meteen afgestraft. Anderzijds moet je zorgen voor voldoende uitdaging. Mensen willen van nature bewegen, groeien en nieuwe dingen ontdekken. Een vitale leider creëert een veerkrachtig team. Hij zorgt voor de vervulling van de volgende behoeften:

  • Sociale connectie: kunnen rekenen op je collega's
  • Erkenning: gezien worden en bijsturende feedback krijgen
  • Autonomie & zelfsturing: de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen
  • Meesterschap: je talenten ontwikkelen
  • Zingeving: je weet waarom je je werk doet en wat dat bijdraagt

Als je een context kan creëren waar aan deze behoeften voldaan wordt, dan raak je de kern van waar het om gaat. De kern van ieder mens is levenslust, een innerlijke drive om te ervaren, een verlangen om te groeien. Iedere keer wanneer we angst voelen en onszelf niet toestaan om dat te voelen, dekken we onze bron van vitaliteit af.

Een vitale leider zorgt voor veiligheid waardoor er rust en ontspanning ontstaat. Vervolgens daagt hij zijn medewerkers uit om een stap verder te gaan en dat levert groei en energie op. Hij daagt uit, maar met de geruststelling dat je wordt opgevangen als je faalt. En daarmee boor je de bron van energie en vitaliteit aan.

Ben je benieuwd waar jij staat als leidinggevende? Kijk eens of je connectie kan maken met je medewerkers en je hun behoefte aan veiligheid en uitdaging wat meer vorm kan geven. 

Ik wens je veel vitaliteit! Deel je gedachten, we leren van elkaar.

Als je collega’s of netwerk interesse hebben, deel het . Ze zullen jou dankbaar zijn en ik ook.

Anja MoortgatComment